Na základě zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a na základě příslušných kvalifikačních a hodnotících standardů jsou zkoušky profesní kvalifikace „Strážný“ a profesní kvalifikace „Detektiv koncipient“ veřejně přístupné.

Zákon ani standard neznají možnost a variantu neveřejného konání zkoušky.

Zároveň je zkouška konána před 3člennou komisí.

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření není možno splnit podmínky daná tímto usnesením tak, aby byl zajištěn průběh zkoušek dle platných zákonných předpisů a jmenovaných standardů.

Z tohoto důvody byly zrušeny zkoušky ohlášené na pátek 23.10. 2020 a do odvolání další termíny není možno vypsat.