Dle vyjádření MŠMT ČR ze dne 24.11.2020 je možné konat zkoušky z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., které jsou stanoveny právními předpisy jako podmínka pro výkon určité činnost.