S ohledem na usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, které až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou, se všechny vypsané termíny zkoušek profesní kvalifikace až do odvolání ruší. Všichni přihlášení uchazeči budou informování o náhradních termínech.