Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Publikoval dne Srp 8, 2014 v Aktuality, Elektronický magazín |

Nařízení vlády 567-2006 Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí je jedním z klíčových legislativních předpisů v oblasti určení minimálních mzdových nároků zaměstnance. Ve svých přílohách zařazuje příklady prací do jednotlivých stupňů minimální zaručené mzdy. Pro náš obor je důležitá část „Ostatní a společné činnosti“. Protože se však při diskusích o minimální mzdě ve valné většině zapomíná na to, že v ČR musí být zaměstnanci odměňováni ne dle „minimální mzdy“, ale dle minimální zaručené mzdy, a proto udávaná čísla „pouze kolika zaměstnanci se zvýšení dotkne“ je zkreslující, respektive přímo účelově manipulující, zveřejňujeme toto nařízení vlády jako...

Více informací

Počty subjektů a počty zaměstnanců za vybrané činnosti podle CZ-NACE

Publikoval dne Srp 8, 2014 v Aktuality, Elektronický magazín | Bez komentářů

Počty subjektů a počty zaměstnanců za vybrané činnosti podle CZ-NACE Pravidelně aktualizujeme počty zaměstnanců a „vydaných“ koncesních listin v oblasti SBS. Tento údaj je důležitý z pohledu základní analýzy velikosti trhu SBS v ČR a zároveň v časové řadě lze již pozorovat určitý trend vývoje trhu...

Více informací

Ceny veřejného sektoru a některých soukromých subjektů 2013přiklady

Publikoval dne Srp 8, 2014 v Aktuality, Elektronický magazín | Bez komentářů

Ceny veřejného sektoru a některých soukromých subjektů 2013přiklady Každý ze subjektů trhu SBS se potýká s kontrolami ze strany státu, jestli dodržují pracovně-právní a další předpisy. Každý, kdo zkusil veřejnou soutěž, byl překvapen úrovní cen, za které stát nakupuje služby v oblasti SBS. Pokud měl pocit, že se v jeho případě jedná o exces, uvedený přehled dokládá, že se jedná o pravidlo. Stát a veřejná sféra nakupují pirátské zboží, narušují hospodářskou soutěž, jednoduše řečeno – chovají se nemravně. Na jedné straně kontrolní orgány vyžadují plnění zákona, na druhé straně sám stát jako zákazník nabádá a podporuje jeho porušování či...

Více informací

Úvodní slovo prezidenta USBS ČR

Publikoval dne Čvc 23, 2014 v Aktuality | Bez komentářů

Vážení přátelé, dovolujeme si Vám představit zcela nový web Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR. Rádi bychom Vám jeho prostřednictvím přinášeli minimálně 2x do měsíce nové informace, studie, názory atp. z oblasti podnikání, zaměstnávání a činnosti soukromých bezpečnostních služeb a soukromých detektivů. Domníváme se, že má-li se situace trhu SBS v ČR zlepšit, a pokud možno se i vyhnout některým komplikacím kolegů v zahraničí, je nutno se dívat na jeho vývoj, vlivy, které na něj působí a legislativu z pohledu podnikání, z pohledu zaměstnavatele. Dosud jsme tento přístup aplikovali ve vztahu k orgánům v rámci našeho členství ve Svazu průmyslu a dopravy ČR, na které jsme hrdí, v rámci našich jednání s odpovědnými úřady, ministry a poslanci, stejně jako i v rámci spolupráce s ostatními oborovými sdruženími. Dnes bychom však rádi tento přístup posunuli o další stupínek. Bohužel se v ČR ve veřejných sdělovacích prostředcích oblasti SBS systematicky nikdo nevěnuje, a když, tak pouze z pohledu „bulvární zajímavosti“, nebo aby informovali o excesech. (Čest výjimkám.) Druhou stranou je informace či diskuse nad profesní kvalitativní stranou přímého poskytování služeb. Opět bohužel převládá buď technicistní přístup (řešení technického a elektronického zabezpečení) nebo při pokusech o aplikaci legislativy do činnosti zaměstnanců SBS jsme svědky zveřejňování takových právních názorů bez možnosti seriózní diskuse, že lze pochybovat o tom, zda dotyčný má reálnou představu o právu jako takovém, nebo o reálné činnosti zaměstnance či detektiva SBS, nebo o obojím. Z tohoto důvodu bychom rádi na našich stránkách vytvořili prostor pro zveřejňování jak ekonomických názorů a studií či analýz, tak právních názorů pro aplikaci v oblasti zaměstnanosti, oblasti přímého výkonu soukromé bezpečnostní činnosti atd. Každý sudý týden tak můžete očekávat minimálně jeden nový článek či studii v sekci E-magazín. Jako první jsou zde uveřejněné články k oblasti trhu SBS, oblasti zaměstnanosti a oblasti odměňování v kontextu s veřejnými zakázkami. Závěrem bychom Vás rádi vyzvali, abyste nám také Vy posílali podněty k analýzám, články k problematice SBS. Protože náš „magazín“ by měl upozorňovat i na nepříjemné záležitosti či nefér jednání (veřejné zakázky, neoprávněná činnost veřejné správy, nebo i subjektů trhu SBS) kontaktujte nás i v těchto záležitostech. Velice vám děkujeme a budeme se těšit na spolupráci Za prezidium USBS ČR JUDr. Jiří Kameník,...

Více informací