Tiskové prohlášení k podání USBS ČR adresovanému vládě ČR s požadavtkem na úřední určení minimální ceny služeb ostrahy majetku a osob.

tiskove-prohlaseni-k-podani-usbs-cr-adresovanemu-vlade-cr