USBS ČR má autorizaci k provádění těchto zkoušek profesní kvalifikace:

strážný – kód 68-008-E

detektiv koncipient – kód 68-009-M

lektor dalšího vzdělávání – kód 75-001-T

Jedná se pouze o zkoušku. Přípravu na zkoušku si uchazeči musí zajistit sami. Školení děláme pouze na vyžádání při větším počtu zájemců (příslušnou akreditaci k oborům strážný a detektiv-koncipient máme také).

Uchazeči o zkoušku musí splnit dvě základní zákonné podmínky. Musí být plnoletí a mít alespoň základní vzdělání.

Povinnost splňovat profesní kvalifikace v oboru ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů upravuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, konkrétně: Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. – Koncesované živnosti.

Zkoušky probíhají dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Pokud si nejste jistí, zda zkoušku potřebujete, rádi Vám poradíme.

Autorizace nám byla prodloužena dne 7. ledna 2020 o dalších 5 let