JUDr. Jiří Kameník
prezident USBS ČR a prezident ASBS ČR
cenzus@volny.cz

Michal Kuník
Viceprezident USBS ČR a prezident Security Clubu-sdružení zaměstnavatelů
management@securitas.cz

Mgr. Radek Zapletal
tajemník
radek.zapletal@seznam.cz
tel.: +420721959324

Mgr. Pavlína Bezchlebová
administrativní zajištění profesních kvalifikací
usbscr@seznam.cz
tel.: +420725150652