Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Publikoval dne Srp 8, 2014 v Aktuality, Elektronický magazín |

Nařízení vlády 567-2006 Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí je jedním z klíčových legislativních předpisů v oblasti určení minimálních mzdových nároků zaměstnance. Ve svých přílohách zařazuje příklady prací do jednotlivých stupňů minimální zaručené mzdy. Pro náš obor je důležitá část „Ostatní a společné činnosti“. Protože se však při diskusích o minimální mzdě ve valné většině zapomíná na to, že v ČR musí být zaměstnanci odměňováni ne dle „minimální mzdy“, ale dle minimální zaručené mzdy, a proto udávaná čísla „pouze kolika zaměstnanci se zvýšení dotkne“ je zkreslující, respektive přímo účelově manipulující, zveřejňujeme toto nařízení vlády jako...

Více informací

Počty subjektů a počty zaměstnanců za vybrané činnosti podle CZ-NACE

Publikoval dne Srp 8, 2014 v Aktuality, Elektronický magazín | Bez komentářů

Počty subjektů a počty zaměstnanců za vybrané činnosti podle CZ-NACE Pravidelně aktualizujeme počty zaměstnanců a „vydaných“ koncesních listin v oblasti SBS. Tento údaj je důležitý z pohledu základní analýzy velikosti trhu SBS v ČR a zároveň v časové řadě lze již pozorovat určitý trend vývoje trhu...

Více informací

Ceny veřejného sektoru a některých soukromých subjektů 2013přiklady

Publikoval dne Srp 8, 2014 v Aktuality, Elektronický magazín | Bez komentářů

Ceny veřejného sektoru a některých soukromých subjektů 2013přiklady Každý ze subjektů trhu SBS se potýká s kontrolami ze strany státu, jestli dodržují pracovně-právní a další předpisy. Každý, kdo zkusil veřejnou soutěž, byl překvapen úrovní cen, za které stát nakupuje služby v oblasti SBS. Pokud měl pocit, že se v jeho případě jedná o exces, uvedený přehled dokládá, že se jedná o pravidlo. Stát a veřejná sféra nakupují pirátské zboží, narušují hospodářskou soutěž, jednoduše řečeno – chovají se nemravně. Na jedné straně kontrolní orgány vyžadují plnění zákona, na druhé straně sám stát jako zákazník nabádá a podporuje jeho porušování či...

Více informací