Zkoušky profesní kvalifikace se smí zúčastnit pouze osoba starší 18 let, která má dokončené minimálně základní vzdělání!