Od 1.1.2016 opět dojde k navýšení nejnižší úrovně minimální zaručené mzdy.

Pro představu vkládáme, jak se toto navýšení projeví v ostatních stupních minimální zaručené mzdy.

minimalniMzdovenakladyod01012016